ติดต่อ งานจำนอง กรุงเทพฯ

ที่อยู่ 222/1-7 สยามสแควร์ ซอย 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
แฟกซ์ 02-2538943-4
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

64690 48x52

ผู้จัดการสายงานจำนอง 1

นายสมพงษ์ เกียรติฟุ้งดี
081-923-6036
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64719 48x52

ผู้จัดการสายงานจำนอง 2

นายศักดิ์ อุรัสยะนันทน์
081-841-2398
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยงานสำนักงานที่ดินผู้ตรวจงาน
64709 48x52

ฝ่ายจำนอง 1

นายธวัช  เตชะดำรงค์
02-255-5194, 089-205-5248
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-บางพลี 
-พระประแดง 
-ประเวศ 
-หนองจอก 
-มีนบุรี  
-พระสมุทรเจดีย์ 
-พระโขนง 
-สมุทรปราการ 
-บึงกุ่ม 
-ลาดกระบัง
 

64710 48x52นางศิวิลัย  ธัมมะ
061-404-5690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64715 48x52นางปิยะพร บ่อผล
061-404-5698
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65095 48x52นางสาวธันยพร ไกรพะเนา
061-404-5700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64702 48x52นางเยาวรัฐ ภ่อภิชาญกุล
061-404-5726
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64720 48x52นางพนิดา วิรุฬห์พุทธวงศ์
061-404-5758, 02-255-1920
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64705 48x52นายวุฒิชัย สิมลา
061-404-5753
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64733 48x52นางสาวสุปราณี จันทกุล
061-404-5759
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64692 48x52นางสาวสร้อยเพ็ชร บุนนาค
061-404-5670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64697 48x52นางช่อแก้ว เขมทัตตานนท์
061-404-5671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64724 48x52นายภาณุวิชญ์ มงคลคุณ
061-404-5679
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64727 48x52

ฝ่ายจำนอง 2

นายประพันธ์  ชลูดดง
081-810-0722
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64732 48x52

ฝ่ายจำนอง 3

นางสาวสุดารัตน์  แสงนิล
085-484-3272
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64701 48x52

ฝ่ายจำนอง 4

นายกำธร   ศรีเสาวนันท์
02-255-5195, 081-841-2347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-ห้วยขวาง 
-ลาดพร้าว
-หนองแขม
-บางกอกน้อย 
-บางกะปิ  
-จตุจักร
-บางขุนเทียน
-กรุงเทพมหานคร
-บางเขน 
-ธนบุรี
-กรมเจ้าท่า
64696 48x52

ฝ่ายจำนอง 5

นายอภิชาติ ภู่อภิชาติกุล
085-484-3271
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64714 48x52

ฝ่ายจำนอง 6

นางจิตติมา กาญจนะ
085-484-3270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64691 48x52

ฝ่ายจำนอง 7

นายอนุชา ศิลปรัศมี
02-255-5196, 089-205-5256
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-บางใหญ่ 
-กรมโรงงาน
-คลองหลวง
-ดอนเมือง 
-นนทบุรี 
-ปทุมธานี
-ลำลูกกา
-ธัญบุรี
-ปากเกร็ด 
-บางบัวทอง
64704 48x52

ฝ่ายจำนอง 8

นางมยุร เกียรติฟุ้งดี
02-255-5197, 085-484-3273
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64728 48x52

ฝ่ายจำนอง 8

นายจิระภาคย์ ฐิติพัทธ์ฐากูร
02-253-6202, 092-263-8710
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64735 48x52

ฝ่ายประสานงานข้อมูลจำนอง

นางสาวอนุสรณ์  ฝอยทอง
061-404-5765, 081-870-8618
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64723 48x52

ฝ่ายบริการธุรกิจจำนอง

นางสาวดวงพร กำไรประเสริฐกุล
085-484-3274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.