งานประเมินราคา กรุงเทพ

          ที่อยู่ : 569 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

          โทรศัพท์กลาง : 02-5307500-7

          แฟกซ์ : 02-5307515-16, 02-9346623

          อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แสดง # 
ชื่อหน่วยงาน ผู้จัดการ โทรศัพท์ มือถือ
สายงานประเมินและบริหารสาขา 1 นายสมศักดิ์ อาจกล่อม ต่อ 117 หรือ 02-530-7805 084-700-2596
- ฝ่ายประเมินงานธุรกิจ 1 นายพิชิต สุขจิตต์ ต่อ 250 084-700-2601
- ฝ่ายประเมินงานธุรกิจ 2 นายนรินทร์ ภุชงควารินทร์ ต่อ 230 081-925-0434
- งานบริหารสาขา-ภาคตะวันตก นายปิติพัฒน์ รัตนโชติกรพัฒน์ 089-801-9279
สายงานประเมินและบริหารสาขา 2 นายสาโรช กัณกุล ต่อ 119 หรือ 02-530-7512 089-924-9100
- ฝ่ายประเมินงานธุรกิจ 3 นายปรีดา สุขสมเนตร์ ต่อ 210 089-201-1038
- ฝ่ายประเมินงานธุรกิจ 4 นายวสันต์ ติถิน ต่อ 260 089-201-1037
- งานบริหารสาขา-ตะวันออก นายวินัย พิทยวราภรณ์ ต่อ 311 081-901-0146
สายงานประเมินและบริหารสาขา 3 นายปิยะ เจือทอง ต่อ 118 081-925-0207
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 1 นายอธิคม วัชเรนทร์วงศ์ ต่อ 220 089-812-9576
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 2 นายนิรุธ สุดสี ต่อ 261 092-262-4814
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 3 นายสัมฤทธิ์ วนันตรากูล ต่อ 251 081-262-4819
- งานบริหารสาขา-ภาคเหนือ นาย สมวิทย์ สำเร็จรัมย์ - 081-854-1789
สายงานประเมินและบริหารสาขา 4 นายวิชัย เสียมไหม ต่อ 116 081-562-5288
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 4 นายยุทธนา สุทธิธรรมากร ต่อ 211 092-262-4746
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 5 นายทิฆัมพร กาญจนะ ต่อ 221 092-262-4752
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 6 นายธเนศ ดวงประทีปเรือง ต่อ 241 092-262-4832
- งานบริหารสาขา-ภาคใต้ นายสกุลรักษ์ บุญชูประภา - 081-901-0927
สายงานประเมินและบริหารสาขา 5 นายศิริชัย อาจกล่อม ต่อ 310 089-201-1036
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 7 นายนรวุธ วงษ์สวรรค์ ต่อ 240 091-576-5450
- ฝ่ายประเมินงานบุคคล 8 นายชัยพัฒน์ พรหมดวงดี ต่อ 232 092-262-4751
- ทีมผู้รับจ้างอิสระ (Freelance) นายศิริชัย อาจกล่อม ต่อ 310 089-201-1036
- งานบริหารสาขา-ตะวันออกเฉียงเหนือ นายณัฐวุฒิ ชวลิตไพบูลย์ - 081-901-0432
สายงานบัญชีและการเงิน นางสาวอโนชา สุรินทร์ ต่อ 511 081-810-0723
- ฝ่ายบัญชีประเมิน น.ส. อโนชา สุรินทร์ ต่อ 511, 089-812-9540 081-810-0723
- ฝ่ายการเงิน น.ส.นิศารัตน์ จันตะมะ ต่อ 512, 089-812-9540 081-900-8687
สายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นายกฤษฎา ยายอด ต่อ 710 หรือ 02-530-7509 089-810-3703
- ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี นายจิรวัฒน์ ยายอด ต่อ 713, 081-901-0429 081-901-0940
ฝ่ายบริการธุรกิจ นายจานุวัฒน์ กรผึ้ง ต่อ 450, 084-700-2593 081-841-1128
- งานประสานกลุ่มบริหารความเสี่ยง นายจานุวัฒน์ กรผึ้ง ต่อ 450 081-841-1128
ฝ่ายประสานงานและลูกค้าสัมพันธ์ นางณัฐกฤตา ติถิน ต่อ 410, 081-936-3543 084-700-2006
ฝ่ายบุคคล นางพุทธชาติ หมวกอินทร์ ต่อ 610, 081-900-8576 081-810-0724