แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลล์สยามพิธิวัฒน์สาขาสงขลา

  • อ่าน 2839 ครั้ง

เนื่องจากทางสาขาสงขลา(03) ได้ใช้ที่อยู่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้ว แต่ยังมีบางหน่วยงานส่ง Mail ไปที่ Mail เดิม คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทำให้ทางสาขาสงขลาไม่ได้รับเอกสารสำคัญ หรือ คำสั่งต่างๆ ที่ส่งมาให้ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับแจ้งงานสำคัญต่างๆ และก่อเกิดความล่าช้าเกิดขึ้น  เพื่อความถูกต้อง และความสะดวกในการส่งเอกสารงานสำคัญต่างๆ ให้ถึงทางสาขาสงขลาได้อย่างเรียบร้อย            

                       

ที่อยู่ E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       สาขาสงขลา (03)    

                                           

นายกฤติน  บุตรยะหริ่ง

(ผู้จัดการสยามพิธิวัฒน์สาขาสงขลา)

 

แก้ไขล่าสุด เมื่อ วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2556 10:33